Mat og drikke har vorte dyrare enn andre varer

foto