Hornindal kommune fekk eit godt økonomisk resultat i 2015. Etter at dei i 2014 for første gong sidan 1977 gjekk med underskot, kan Nordfjord sin minste kommune i  2015 vise till driftsresultat på 2.725.856 kroner. Ei positiv resultatgrad på 2,5 prosent som er 0,75 prosent over det ein reknar for å vere ønskeleg resultatgrad i kommunane.

I fjor vart Hornindal kommune si lånegjeld redusert frå 131 til 124 millionar kroner.