NVE med motsegn til parkeringsplass ovanfor Videseter Hotell