Har spelt inn rassikring av vegen til Otterdal

foto