Korleis sikre god vasskvalitet og bruk av vatnet i fylket?