Tenkjer større utbygging -men tiltaket er ikkje med i budsjettframlegget

foto