Har tinga gransking kring IKT og næringsareal

foto