– Når systemet registrerer skred vil lys langs vegen automatisk blinke raudt