Regjeringa vil utvide straumstøtteordninga til også å gjelde dei som bur på hytta

foto