Den tredje sikta er også varetektsfengsla for nye fire veker