Sjølv om sesongen er over så har Hanna framleis mykje å gjere på