Analyse av tenester til psykisk utviklingshemma skapte debatt

foto