- Lite å hente på utbygging av verna vassdrag

foto
Oppgradering av eksisterande vasskraftverk kan gi mykje ny kraft, meiner NVE. (Illustrasjonsfoto) Foto: Gorm Kallestad/NTB/NPK