– Gjer deg ferdig på mobil, musikkanlegg og anna teknologi før du startar køyringa