- Vi ventar ein alvorleg situasjon som krev førebuing

foto
Strynevassdraget kan bli høgt i løpet av onsdag og torsdag. I tillegg til høgare temperaturar, er det meldt svært store nedbørmengder. Varsom varslar oransje nivå for flaum og jord/sørpeskred Foto: Thomas Thaule