- Vi ventar ein alvorleg situasjon som krev førebuing

foto