Sprengd kapasitet - forventar kommunal hjelp til nybygg

foto
Svein Kvame, Steinar Dvergsdal og Eyvind Reme skisserer eit mogeleg areal for utbygging av Innvik Fruktlager. Foto: Berit Melheim