Sprengd kapasitet - forventar kommunal hjelp til nybygg