Ved dette kjøpesenteret auka både omsetnaden og talet på kundar