– Sterkt kritisk til Per Kjøllesdal si rolle for bygging av vindkraft