Hestebesøk og utandørs konsert ved Vikane Omsorgssenter

foto