Skal sjekke beltebruken i buss på heile Vestlandet

foto