Entreprenør Ottar Dvergsdal AS er framme med veg til byggetomta på Hoven, ei veke før rute.

Før nyttår gjekk første sprengsalvene på tomta for fjellstasjonen til gondolbana i Hoven Loen-prosjektet. Etter kvart som snøen la seg på fjellet, trekte enreprenøren seg nedover, men har likevel arbeidd kontinuerleg med den 7,6 km lange skogsbilvegen til Hoven. 9. mars var vegen køyrbar til Hoven. Dermed er alt klart for full anleggsdrift på fjellet.

Prosjektleiar for Hoven Loen, sivilingeniør Ragnar Hagen, er godt nøgd med framdrifta.– Ja, dette har gått fint. Rett over påske startar tomtearbeida opp att, og midt i april kjem HS Bygg på plass for å starte betongarbeid både for toppmasta, sjølve fjellstasjonen og restaurantbygget. 1. mai startar leverandøren Garaventa arbeidet nede ved fjordstasjonen. 1. juni kjem dei på fjellet for å starte montering av toppmasta. Og 1. juli startar dei arbeidet i fjellstasjonen for gondolbana. Så her er det milepåler kvar månad framover, seier Hagen.Richard Grov, dagleg leiar i Hoven Loen, gir ros til maskin-entreprenørane for godt utført arbeid levert før tidsskjema. Han og resten av organisasjonen får ros tilbke.– Du kan skrive at det er fornuftige folk i dette prosjektet, seier Nils Arne Dvergsdal til Fjordingen. Dvergsdal er dagleg leiar i Ottar Dvergsdal AS og anleggsleiar for veg og grunnarbeid på Hoven.

– Har det beste laget

– Vi er trygge på at vi har det beste laget til å gjennomføre dette prosjektet. Det er særleg viktig i eit så komplekst byggjeprosjekt, seier Richard Grov.

– Når vi no kjem i gang med anleggsarbeid både oppe og nede, er målet tett restaurantbygg før komande vinter og gondol klar for testkøyring i januar/februar, fortel Ragnar Hagen.Montering av kabel til pendelbana er eit stort og spesielt prosjekt i seg sjølv.– Først vert eit tau flydd opp på fjellet. Tauet vert brukt til å trekkje opp ein wire som i neste omgang skal brukast til å trekkje opp hovudwiren, seier Hagen.– Og opningstidspunkt for heile prosjektet?– Byrjinga av mai 2017.

Frå venstre prosjektleiar, sivilingeniør Ragnar Hagen, dagleg leiar i Hoven Loen Richard Grov og anleggsleiar for veg og grunnarbeid Nils Arne Dvergsdal på tomta for fjellstasjonen, ca 1.000 m.o.h. Foto: Bengt Flaten
Anleggsleiar for veg og grunnarbeid Nils Arne Dvergsdal på vegen som no er ferdig heilt opp til Hoven. Dvergsdal er dagleg leiar i Ottar Dvergsdal AS. Foto: Bengt Flaten
Med firehjulstrekk og kjetting gjekk det greitt å ta seg opp til Hoven. Dagleg leiar Richard Grov t.v. og prosjektleiar Ragnar Hagen. Foto: Bengt Flaten