Får ikkje dispensasjon - blir bedt om bidrag til løysing