– Må først og fremst ta ansvar for dei statleg sikra løypene