Ove Bruheim fekk konsesjon på Løvland - jorda er leigd vekk til 2028

foto