Aksjonærane samla på Hoven: - Fantastisk flott

foto