Stortrivst i Nordfjord - men nokre punkt må på plass om ho skal bli verande

foto