6 av 10 bønder er mest bekymra for slike skadar

foto