Vil ha kommuneoverlege for å berge bemanninga

foto