Har inngått kontrakt om sjølvgåande ferjer over Sognefjorden