Byrjar merke at svak krone kan gi sterk turistsesong