Vart innhenta og følgt tilbake til kontrollplassen