Kjøllesdal sjukmeld: Øvre-Flo er fungerande ordførar