Arbeider med å saumfare kamera frå bedrifter og bensinstasjonar