Hadde kvilt for lite – både sjåfør og føretak fekk gebyr