– Ein dag har vi ikkje flaks lenger

foto
Denne fylkesvegen er på lista over dei farlegaste vegane i landet. Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) trur det er brei politisk semje om kva prosjekt som skal prioriterast og Oldedalsvegen toppar lista. Foto: Privat