Lokale kraftstasjonar prydar den nye kalenderen

foto