Fann gevir på fjelltur – fekk hakeslepp då han fekk vite kor gammalt det var