Batteriskift har blitt eit dagleg gjeremål ved verkstaden til Per Eilert