– Må gjere bygda endå meir attraktiv for tilflyttarar

foto