- Hadde Høgre fått fleirtal hadde vi mest truleg stått utan ei felles uttale

foto