Politiet målte bil til 192 km/t, men retten fann det ikkje bevist