Bondelaget om slakterinedlegging: - Vi arbeider for å finne ei løysing