Har bygd 73 meter høg vindmast like ved fylkesvegen