Front mot frontkollisjon på rv 15 ved Sindre

foto