– Planar om å restaurere selet på Øvrebergsetra

foto