Vil etablere innkjøpsstrategi med klare fokusområde