Får pengar frå fylkeskommunen: – Viktige aktørar for nyskaping og næringsutvikling