Fleirtalet ville ikkje ha prismasta ved elva

foto
Eigaren av Yx-bensinstasjonen i Stryn ønskjer å flytte prismasta til andre enden av eigedomen. Dagens plassering skapar ulemper ved den nyetablerte ladestasjonen vest på eigedomen. Foto: Roy Aron B. Myklebust