– Kan ikkje utelukke at det er personar i skredområdet