Ønskjer å framleis kunne nytte hytteareal til bubilar